Yanal Gerilme Zeminler kendi ağırlıklarından ve dışarıdan gelen herhangi bir yük altında düşey gerilme oluşturdukları gibi yanal gerilmelerde oluşturmaktadırlar. Zemin gerilmeleri ve düşey gerilmeler yazımda zeminde herhangi bir derinlikte oluşan gerilmelerin, nasıl oluştuğuna ve hangi eşitlikler yardımı ile hesaplandığına değinmiştim. Zemindeki...