Kayaların Oluşumu Kaya mekaniğine giriş yazımda kayayı, bir veya birden çok mineralin birleşmesi ile oluşan malzeme olarak tanımlamıştım. Mineral topluluğu olarak isimlendirilen kayalar (kayaçlar) jeolojik oluşumlarına göre, kaya kalitesine göre ve kaya süreksizlik içeriğini dikkate alan kaya kütlesine göre üç farlı...