Etiket: likit limit

Casagrande Deneyi | 4

Casagrande Deneyi İnce daneli zeminler içerdikleri su miktarına bağlı olarak belirlenen su muhtevası değerlerine göre katı, yarı katı, plastik ve likit kıvamda olabilmektedir. Atterberg tarafından öne sürülen bu kıvamlar ince daneli zeminlerin dayanım, gerilme ve şekil değiştirme davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir....

Kıvam Limiti | Makale 6

Kıvam Limiti Kıvam limiti, ince daneli zeminlerin malzeme ve mühendislik davranışını belirlemede önemli bir noktaya sahiptir. İnce daneli zeminlerin, özellikle killerin davranışı, yüksek oranda içerdikleri su oranına yani su muhtevası (w) değerine bağlı olarak değişmektedir. Su içeriği artan killi bir zemin...