Etiket: konsolidasyon

Konsolidasyon | 1

Konsolidasyon Tüm yapı malzemelerinde olduğu gibi, zeminlerde üzerlerine yük etki ettiğinde şekil değiştirme davranışı gösterirler. Zeminlerde, şekil değiştirme davranışı; Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve suyun sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve suyun dışarı çıması sonucu danelerin birbirine yaklaşması sonucunda meydana...

Temellerde Oturma | 3

Temellerde Oturma Yapıdan gelen yükü izin verilebilir oturma sınırları içerisinde, zeminde göçme olmadan taşıyan yapı elemanı temel olarak adlandırılmaktadır. Temel tasarımında dikkat edilmesi gereken iki önemli kural vardır. Bunlar taşıma gücü ve izin verilebilir oturma miktarıdır. Yüzeysel temeller için taşıma gücünün...