Etiket: kaya

Jeolojik Sınıflandırma | Makale 11

Jeolojik Sınıflandırma Mineral topluluğu olarak bilinen kayaçlar, üç farklı kategoride değerlendirilmektedir. Bu kategoriler jeolojik sınıflandırma, kaya kalite göstergesi ve kaya kütle sınıflama sistemleridir. Bu kategorilerden en yaygın bilineni kayaçların oluşumunu dikkate alan jeolojik sınıflandırmadır. Jeolojik sınıflandırmada kayaçlar; magmatik, metamorfik ve sedimenter...

Kayaların Oluşumu | Makale 10

Kayaların Oluşumu Kaya mekaniğine giriş yazımda kayayı, bir veya birden çok mineralin birleşmesi ile oluşan malzeme olarak tanımlamıştım. Mineral topluluğu olarak isimlendirilen kayalar (kayaçlar) jeolojik oluşumlarına göre, kaya kalitesine göre ve kaya süreksizlik içeriğini dikkate alan kaya kütlesine göre üç farlı...

Kaya Mekaniğine Giriş | Makale 3

Kaya Mekaniğine Giriş Tek bir mineralin çok sayıda birleşmesinden veya çeşitli minerallerin birleşiminden oluşan kristalli ve taneli sert ortamlara kaya (kayaç) adı verilmektedir. Kaya mekaniğinde, kayanın malzeme özelliklerinin tanımlanması ; kaya ortamında açılan yer altı yapıları ve tünel davranışının belirlenmesinde, baraj...

Geoteknik Mühendisliği Nedir? | Makale 1

Geoteknik Mühendisliği Geçmişten günümüze insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri de barınmadır. Kaya, toprak, ahşap gibi çeşitli malzemeler kullanılarak giderilen bu barınma ihtiyacı inşaat mühendisliğinin temellerini atmıştır. Günümüzde inşaat mühendisliği denilince akıllara bina, köprü, yol, baraj, yer altı yapıları gibi birçok farklı...