Jeolojik Sınıflandırma Mineral topluluğu olarak bilinen kayaçlar, üç farklı kategoride değerlendirilmektedir. Bu kategoriler jeolojik sınıflandırma, kaya kalite göstergesi ve kaya kütle sınıflama sistemleridir. Bu kategorilerden en yaygın bilineni kayaçların oluşumunu dikkate alan jeolojik sınıflandırmadır. Jeolojik sınıflandırmada kayaçlar; magmatik, metamorfik ve sedimenter...