Etiket: istinad duvarı

Şev Duraylılığı | 1

Şev Duraylılığı İnsan eliyle veya doğal yollar ile oluşturulmuş eğimli yüzeylere şev adı verilmektedir (Şekil 1) (Özaydın, 2016). Şev problemlerinde belirlenmesi gereken ilk durum şev duraylılığının sağlanıp sağlanmadığıdır. Şevlerde duraylılık yer çekimi kuvveti dışında şev kütlesine etki edebilecek diğer kuvvetlerin önlenmesi...

İstinad Duvarı | 20

İstinad Duvarı Eğimli arazilerde araziden faydalanmak amacı ile zemini mevcut şev açısından daha dik açı ile tutmak, arkasında duran zeminin kayma ve göçmesini engellemek, en temelde yanal yükleri karşılamak amacıyla inşa edilen yapılar istinad duvarı (Şekil 1) olarak tanımlanmaktadır. İstinad duvarları...

Dayanma Yapıları | 19

Dayanma Yapıları Dayanma yapıları, arkasında kalan zemin hacmini tutmak, yanal basınçlara direnç göstermek amacı ile yapılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda dayanma yapıları, ağırlık, yarı ağırlık ve konsol duvar, gabyon duvar, donatılı zemin duvar, palplanş perde ve diyafram duvar olmak üzere birden farklı...