Kıvam Limiti | Makale 6

Kıvam Limiti Kıvam limiti, ince daneli zeminlerin malzeme ve mühendislik davranışını belirlemede önemli bir noktaya sahiptir. İnce daneli zeminlerin, özellikle killerin davranışı, yüksek oranda içerdikleri su oranına yani su muhtevası (w) değerine bağlı olarak değişmektedir. Su içeriği artan killi bir zemin...

Kaya Mekaniğine Giriş | Makale 3

Kaya Mekaniğine Giriş Tek bir mineralin çok sayıda birleşmesinden veya çeşitli minerallerin birleşiminden oluşan kristalli ve taneli sert ortamlara kaya (kayaç) adı verilmektedir. Kaya mekaniğinde, kayanın malzeme özelliklerinin tanımlanması ; kaya ortamında açılan yer altı yapıları ve tünel davranışının belirlenmesinde, baraj...

Geoteknik Mühendisliği Nedir? | Makale 1

Geoteknik Mühendisliği Geçmişten günümüze insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri de barınmadır. Kaya, toprak, ahşap gibi çeşitli malzemeler kullanılarak giderilen bu barınma ihtiyacı inşaat mühendisliğinin temellerini atmıştır. Günümüzde inşaat mühendisliği denilince akıllara bina, köprü, yol, baraj, yer altı yapıları gibi birçok farklı...