Geoteknik Mühendisliği Nedir? | Makale 1

Geoteknik Mühendisliği

geoteknik mühendisliği nedir

Geçmişten günümüze insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biri de barınmadır. Kaya, toprak, ahşap gibi çeşitli malzemeler kullanılarak giderilen bu barınma ihtiyacı inşaat mühendisliğinin temellerini atmıştır. Günümüzde inşaat mühendisliği denilince akıllara bina, köprü, yol, baraj, yer altı yapıları gibi birçok farklı alan gelmektedir. Bu alanların hepsinin ortak noktası var olan jeolojik yapıdır. Bu jeolojik yapının incelenmesi, jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan sorunlara çözüm bulma çabası geoteknik biliminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

İnşaat mühendisliğinin en genç alt dallarından biri olan geoteknik; zemin ve kaya davranışını inceleyen, bu malzemelerde oluşabilecek sorunlara karşı önlemler alan ve temel inşaatını içeren bir uzmanlık alanıdır. 20. yüzyılın başlarından beri var olan bu uzmanlık alanının temel amacı, herhangi bir yük altında zemin veya kayanın davranışını gerçeğe yakın olarak belirlemektir.

Geoteknik mühendisliği; zemin mekaniği, kaya mekaniği ve temel inşaatı olmak üzere üç ana gruptan oluşmaktadır. Bu ana gruplara ek olarak deprem etkisi de geoteknik mühendisliğinde önemli bir konumdadır. Birbiri ile bağlantılı olan bu grupların genel prensibi gerekli malzeme özelliklerini bulmak ve malzemenin yük altındaki davranışını belirlemektir. Geoteknik mühendisliğini daha iyi tanımlamak ve kavramak için bu üç alt grubu ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

Zemin Mekaniği:

Zeminler, kayaların fiziksel parçalanma ve kimyasal ayrışmaları sonucunda oluştuklarından dolayı, zemin davranışını tam olarak belirleyebilmek için kaya mekaniği ve mühendislik jeolojisi hakkında da bilgi birikimine sahip olmak gerekmektedir. Bu kapsam doğrultusunda Kaya Mekaniği:

 • kaya oluşumu ve kaya kütlesi kavramı
 • kayada gerilme-birim deformasyon ilişkisi
 • yük altında kaya davranışı
 • kaya yenilme kriterleri
 • kaya kütle sınıflandırılması
 • kaya mekaniğinde arazi ve laboratuvar deneyleri
 • kayada tünel açılması konularını içermektedir.

Geotekniğin üçüncü alt grubu olan Temel İnşaatı:

 • geoteknik rapor içeriği
 • toprak basınçları
 • dayanma yapıları
 • temel çukuru destek elemanları
 • yüzeysel ve derin temeller
 • zemin iyileştirmesi konularını kapsamaktadır.

Geoteknik mühendisliği hakkında ki soru ve merak ettiğiniz diğer konular için sayfamdaki diğer makalelerimi inceleyip, eklediğim link yardımı ile hakkımda temel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sevgiyle kalın 🙂

No Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir