Oşinografi | 1

Oşinografi

Dünyamızın 4/3 su ile kaplı olup, her geçen günde buzulların erimesi sonucunda bu su oranının artmasıyla, Oşinografi dünyamızı daha iyi anlamamız için bir anahtar görevi üstlenmektedir. Geçmişte neler olduğundan, bugünün ve geleceğin fırsatlarını bir yerbilimi olan Oşinografi (deniz bilimi) ile keşfedebiliriz. Atmosferin dinamizmi ve mekanizma bileşenler ile doğrudan ilişkilidir. Deniz bilimi genelde multidisipliner bir çalışma alanını kapsamaktadır. Bu çalışma alanı; astronomi, biyoloji, kimya, iklim bilimi, coğrafya, hidroloji, jeoloji, meteoroloji ve fizik bilim dallında disiplinler arası çalışmalarda multidisipliner bilim olarak kaynak görevi görür.

oşinografi

Oşinografi (deniz bilimi); biyolojik, fizik, jeolojik ve kimyasal olarak 4 ana bölüme ayrılır.

Jeolojik Oşinografi; jeofizik akışkanlar mekaniği, levha tektoniği, deniz tabanı geotekniği içerisinde kimyasal bileşenler ve fiziksel özellikleri incelemektedir.

Fiziksel Oşinografi; dalga, akıntı girdap ve gelgitlerini incelemektedir.

Biyolojik Oşinografi; okyanusta bitki ve hayvan formlarını incelemektedir.

Kimyasal Oşinografi; deniz suyunun bileşenlerini, kirletici etkilerini ve deniz organizmalarının kimyasal proseslerini incelemektedir.

1. Jeolojik Oşinografi

Jeolojik zamanın geçişi, okyanus havzalarının yapısı, okyanus tabanındaki tortu ve fosillerin dağılımı ve derin-sığ okyanuslarda jeolojik malzemenin oluşumu yoluyla okyanusların kökenine ve evrimine önem verir.

2. Fiziksel Oşinografi

Tuzluluk, sıcaklık ve yoğunluk dağılımı ve okyanus akıntılarının, gelgitleri, dalgaların doğası gibi okyanus sularının fiziksel özelliklerinin incelenmesidir. Kumsallarda kum taşınmasını, kıyı erozyonu, atmosfer ve okyanusun etkileşimlerini ve okyanusun deniz tabanındaki ve kıyıdaki sınırlarla olan iterasyonlarını inceler.

3. Biyolojik Oşinografi

Marina hayvanları ve bitkileri, özellikle bunların çeşitli derinliklerde sıralanması ve dağılımını inceler. Bazı özel vitaminler yalnızca deniz bitkilerinde ve hayvanlarında bulunur, marina farmakologları, insanın kusurlu bir şekilde takviye etmek için oradaki nadir malzemelerin kullanmanın yollarını bulmakla ilgilenir.

4. Kimyasal Oşinografi

Okyanus tabanındaki kimyasal elementlerin dağılımını ve deniz suyunun genel kimyasını inceler ayrıca deniz suyunun atmosfer ve deniz tabanı ile kimyasal etkileşimini de inceler.

Okyanus Teknolojisi

oşinografi

Okyanus teknolojisi ve okyanus mühendisliği, deniz biliminin başka bir dalıdır. Bu dala ait çalışanlar genellikle denizaltıların, dev süper tankerlerin tasarımı, marina, petrol ve madencilik endüstrileri için donanımlarının yenilenmesi ve geliştirilmesi ve ileri okyanus araştırmaları gibi birçok konu ile ilgilenirler.

Kaynaklar: Walker O. Smith, Jr. (Eds.), (1990). Chemistry, Biology, and Geology, Polar Oceanography.

Yazı içeriği İnşaat Mühendisliği öğrencisi Yavuz Selim DEMİREL tarafından hazırlanmıştır. Paylaşımı için kendisine teşekkür ederim. Yavuz Selim DEMİREL’e ait diğer yazı içeriklerine aşagıdaki linkler yardımı ile ulaşabilirsiniz.

Linkler : Petrol Krizi , Kıyı Mühendisliği

Merhabalar; ben Yavuz Selim DEMİREL. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisi öğrencisiyim. İlgim ve hobilerim doğrultusunda Geoteknik Anabilim Dalı başta olmak üzere, Oşinografi ve Kıyı Mühendisliği ile yenilikçi bilimsel araştırmalarla ilgilenmekteyim. Son iki yılda okyanusu keşfetmek amaçlı Barselona Üniversitesi Ekoloji Departmanından Profesör Jordi Flos’dan Oşinografi dersi aldım, en son gelişmeleri uluslararası seminer ve konferanslarla takip etmekteyim ve bu konularla ilgili JERICO-S3 TA, araştırmacı olarak “Ifremer” firmasında görev almaktayım. Aynı zamanda SUT(Society for Underwater Technology) genç üyesiyimdir. Her zaman yaratıcı yolların takipçisiyimdir.

  • Mail : demirel.yavuzselim06@gmail.com
  • LinkedIn: linkedin.com/in/yavuzselimdemirel

No Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.