Kıyı Mühendisliği | 3

Kıyı Mühendisliği

Kıyı Mühendisliğine dair ilk konferans 1950 yılında Kaliforniya’da gerçekleşmiştir. Konferans açılışında Amerikan hidrolik mühendislik profesörü ve modern kıyı mühendisliğinin kurucu Morrough Parker O’Brien demiştir ki “Kıyı mühendisliği öncelikle İnşaat Mühendisliğinin bir dalıdır. Ağırlıklı olarak oşinografi, meteoroloji, akışkanlar mekaniği, yapı mühendisliği ve benzeri ana bilim dalları ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.” Elbette ki benzeri olabilecek ana bilim dalları geoteknik, jeoloji, jeomorfoloji, sayısal ve istatistiksel analiz, kimya ve malzeme bilimidir. İlk olarak sahil erozyonlarına, limanların fonksiyonel olması ve kıyıda ki yapısal tasarım problemlerine bağlı olarak Kıyı Mühendisliğine ihtiyaç duyulmuştur.

kıyı mühendisliği marine-port grimuad
Şekil 1. Marine-Port-Grimuad

Kıyı şeridi, kara yüzeyi ile su yüzeyi (okyanus, deniz, göl) arasındaki sınır olarak tanımlanmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi kıyı şeridinde yaşıyor ya da belirli periyodlar ile kıyı şeritlerini ziyaret ediyorlar bu sebepten kıyı şeritlerini ve kapsadıkları anlamak ve yönetmek insanlık için önemlidir.

Kıyı mühendislerini ilgilendiren alanlar aşağıdaki liste ile gösterilmiştir. Tipik kıyı mühendisliği faaliyetleri:

  • Çeşitli, etkili ve ekonomik kıyı yapıların tasarımı, bu kıyı yapıları; dalgakıranlar, iskeleler, kasıklar(taş setler), kaplamalar, deniz duvarları, iskeleler, açık denizlerde dâhil olmak üzere kuleler (oceanographic tower- Şekil 2 ) ve deniz boru hatları olabilir.
  • Yapıların stabilizasyonun yanında karada ve kıyı boyunca tortu taşıma süreçlerin müdahale edilerek istenmeyen kum birikiminin önüne geçilmesi gerekmektedir. Aksi halde istenilmeyen bu birikim, erozyona sebep olabilir.
  • Giriş ve haliç akıntılarının ve su seviyelerinin tahmini, bunlara bağlı olarak kanal stabilitesi ve su kalitesi üzerindeki etkilerini üzerine çalışırlar.
  • Tsunami ve fırtınalara karşı kıyı alanlarına olası bir afetten korumaya yönelik çalışmalarda bulunurlar.
kıyı mühendisliği
Şekil 2. Oceanographic Tower

Kıyı boyunca yapılar inşa edildiğinde, tasarımlarının önceden tahmin edilmesi gerekir. Bu tasarımlarda dinamik dalga ve kumsal ortamının etkileri göz önünde bulundurulması gerekilir. Yetkili kıyı mühendisi, kıyı ortamının özellikleri ve fiziksel davranışı ile ilgili temel mühendislik ilkelerini kavrayan ve bunun yanında gelişen fırsatları uygulayabildiği temel bir anlayış geliştirmelidir. Ayrıca kıyı mühendisliğini ve tasarımını desteklemek için gerekli olan analitik-teorik temel ve pratiği gerekmektedir.

Konuyla ilgilenenlere tavsiyem “The American Society of Civil Engineers” yayınladığı “Waterway”, “Port”, “Coastal”, ve “Ocean Division” dergilerinde “Coastal Engineering” ve “Shore and Beach” başlıklı yazılarını takip edebilirler.

Yazı içeriği İnşaat Mühendisliği öğrencisi Yavuz Selim DEMİREL tarafından hazırlanmıştır. Paylaşımı için kendisine teşekkür ederim. Yavuz Selim DEMİREL’e ait diğer yazı içeriklerine aşagıdaki linkler yardımı ile ulaşabilirsiniz.

Linkler: Petrol krizi, Oşinografi

Yavuz Selim DEMİREL : Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğrencisi | JERICO-S3 TA araştırmacı olarak “Ifremer” firmasında görev almakta | SUT (Society for Underwater Technology) genç üyesiyi | demirel.yavuzselim06@gmail.com | Linkedin.com/in/yavuzselimdemirel

No Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.