Bireysel Emeklilik Giriş | 2

Bireysel Emeklilik Giriş

Bireysel emeklilik sistemine girmenin 10 iyi nedenini sıralamadan önce hepimizin de bildiği üzere 18 yaşını doldurmuş ve fiil ehliyete sahip kişiler bireysel emeklilik sistemine katılabilir (Üst yaş sınırı yoktur).

Bireysel emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği sürece, varsa blokaj süresinin tamamlanmasına müteakip, katkı payı alarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Bireysel emeklilik
Bireysel emeklilik

Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir. Ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan 15 iş günü içerisinde ödeyene iade edilir. Bu açıklayıcı bilgiden sonra BES e dahil olmanın 10 iyi nedenini sıralayarak detaylı olarak açıklayalım.

 1. Rahat bir emeklilik
 2. Güven
 3. Şeffaflık
 4. Devlet katkısı
 5. Bireysel emeklilik gelirini etkileyen kararlarda söz hakkı
 6. Profesyonel fon yönetimi
 7. Lisanslı araçlardan hizmet
 8. Ödemeye ara verme hakkı
 9. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri
 10. Başka bir bireysel emeklilik sistemine aktarım

1. Rahat Bir Emeklilik

Mevcut standartlarınızı sadece sosyal güvenlik kurumundan alacağınız emeklilik maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü?

Bireysel emeklilik sisteminde, emeklilik döneminde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu. Fiiili ehliyete sahip herkes BES e katılabilir. Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

BES den emekliliği kazandığınızda 3 farklı seçeneğe sahip olursunuz. Bu seçenekler:

 • Birikimlerinizi toplu olarak alabilirsiniz.
 • Tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak yada yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı satın alabilirsiniz.
 • Birikimlerinizin bir kısmını toplu,geri kalan kısmını ise geri ödeme planı dahilinde programlı yada gelir sigortası ürünü satın alarak maaş şeklinde satın alabilirsiniz.

NOT: Gelir sigortası ürünü satın alarak, ömür boyu emeklilik maaşı almaya hak kazanabilirsiniz. Bununla birlikte maaşınız, SGK gibi ömür boyu verileceği için “geri ödeme planı” ile alacağınız maaştan daha az olacağını siz değerli okurlara hatırlatmak isterim.

2. Güven

Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Şirketinizin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizi bağımsız dış denetim yaptırması zorunlu olduğu gibi (yılda en az bir kez denetlenmektedir) yaptırım fonlarının hesap ve işlemleri üçer aylık ve yıllık dönemler itibariyle bağımsızdır, denetime tabidir. Şirketlerin günlük faaliyetleri ise EGM (Emeklilik Gözetim Merkezi) tarafından elektronik ortamda işlenir.

3. Şeffaflık

Şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca BES sistemi hesaplarınızı hazine müsteşarlığına ait “Takasbank” nezdinde tutulduğundan, bu hesaplardan da günlük fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

4. Devlet Katkısı

BES e ödediğiniz katkı payı tutarının %25 i, ilgili yıla ait brüt asgari ücret tutarının %25 i ile sınırlı olmak kaydıyla bir sonraki ayın son iş gününe kadar hesabınıza ödenir. (Devlet katkısı hakkında gerekli bilgilendirmeyi bir önceki yazım BES Nedir de siz değerli okurlarımla paylaşmıştım.)

Bireysel emeklilik

5. Geliri Etkileyen Kararlarda Söz Hakkı

BES aracınızın emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir plan teklifi sunar. Fon dağılımı sizin tercihinize göre belirlenir. Herhangi bir fon dağılım tercihinde bulunmanız halinde birikimleriniz portföy sınırlamaları kurulun görüşü alınarak müsteşarlıkça belirlenen standart fonlarda yatırıma yönlendirilir. Emeklilik planınız çerçevesinde yatırım yapmak istediğiniz fonu alma, istediğiniz risk derecesine göre seçme ve yılda 6 defa değiştirme hakkınız var

6. Profosyonel Fon Yönetimi

Birikimleriniz yatırım fonlarında, profosyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir.

7. Lisanslı Araçlardan Hizmet

BES in tanıtım, pazarlama ve satışı; mesleki yeterlilikleri ölçülmüş, sınavda başarılı olmuş bireysel emeklilik uzmanları tarafından yapılır. (Pazarlama ve satışı gerçekleştiren kişilerden lisans kartını göstermesini talep edebilirsiniz.)

8.Ödemeye Ara Verme Hakkı

Mali durumunuzda beklenmedik gelişmeler olduğu dönemlerde katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Ara verme durumunda şirket tarafından yapılacak kısıtlamalara maruz kalabileceğinizi unutmayın. Ayrıca ara verme süresini belirleyebilirsiniz. Müşteri hizmetleri aradığında size maksimum bir yıllık ara verme hakkı tanınacağı söylenebilir. Böyle bir durumda telaş yapmayın, çıkış yapmayın. Çünkü bu 1 yıllık süreci uzatmak sizin elinizdedir. (1yıl | 10 yıl | 20 yıl hiç fark etmez).Bu ödeme yapmadığınız süreçte sadece size devlet tarafından ödenen Devlet Katkısı durdurulacaktır. Ödeme planınıza ara vermek demek sistemden çıkmak demek değildir.

9. İşveren Grup Emeklilik Sözleşmeleri

Eğer işverenseniz; çalışanlar adına ödediğiniz katkı paylarını, ücret ile ilişkilendirmeksizin ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirebilirsiniz. Çalışanlarınız için ödediğiniz katkı payları ve getirilerinden olan birikimler için bir yıldan az olmamak ve yedi yılı aşmamak kaydı ile hak kazanma süresi tespit edebilirsiniz. Bu şekilde çalışanlarınız için motivasyon, firmanız için çalışan sadakati sağlamış olursunuz.

10. Başka Bir Şirkete Aktarım

Mevcut şirketinizdeki emeklilik size ait sözleşmeler, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl şirkette kaldıktan sonra, başka şirketten aktarımla düzenlenen size ait sözleşmeleri ise en az bir yıl şirkette kaldıktan sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz.

Mevcut şirketteki birikimleri başka bir emeklilik şirketine aktarırken, var ise giriş aidatı borcunun birikimlerinden indirilip indirilemediğini kontrol edin.

Saygılarımla,

Hülya YAMAN | BES Uzmanı

No Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.