Kategori: Zemin Mekaniği

Zemin Suyu | 1

Zemin Suyu Zemini oluşturan ana yapıtaşlarından biri de sudur. Zemin suyu ile ilgili bilmemiz gereken temel bilgilere giriş yapmadan önce zemin içerisindeki suyun önemini anlatan kısa bir alıntı ile başlayalım. “… mühendislik uygulamalarında zemin mekaniği ile ilgili sorunların hemen hemen tamamı...

Kayma Mukavemeti | 10

Kayma Mukavemeti Zemin mekaniğinde bilinmesi gereken en önemli konulardan biri de kayma gerilmeleridir. Şev stabilite analizlerinde, heyelan incelemelerinde, derin kazılarda ve iksa yapılarında bolca duyduğumuz kayma gerilmesi ve kayma mukavemeti ne demek, bu yazı içeriğimde buna açıklık getirelim. Daha önceki yazı...

Konsolidasyon | 1

Konsolidasyon Tüm yapı malzemelerinde olduğu gibi, zeminlerde üzerlerine yük etki ettiğinde şekil değiştirme davranışı gösterirler. Zeminlerde, şekil değiştirme davranışı; Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve suyun sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve suyun dışarı çıması sonucu danelerin birbirine yaklaşması sonucunda meydana...

Kompaksiyon | 21

Kompaksiyon Zeminlerin; su, dane ve hava olmak üzere üç fazdan oluştuğuna daha önceki yazılarımda birçok kez değindim. Bu üç malzemeyi ayrı ayrı ele aldığımızda hepsinin farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduğunu görürüz. Bu durum da doğal olarak zemin özelliklerinin tam...

Yanal Gerilme | Makale 9

Yanal Gerilme Zeminler kendi ağırlıklarından ve dışarıdan gelen herhangi bir yük altında düşey gerilme oluşturdukları gibi yanal gerilmelerde oluşturmaktadırlar. Zemin gerilmeleri ve düşey gerilmeler yazımda zeminde herhangi bir derinlikte oluşan gerilmelerin, nasıl oluştuğuna ve hangi eşitlikler yardımı ile hesaplandığına değinmiştim. Zemindeki...

Düşey Gerilme | Makale 8

Düşey Gerilme Zemin tabakaları kendi yükleri altında veya dışarıdan gelen dış yükler altında şekil değiştirmekte ve gerilme oluşturmaktadırlar. Oluşan bu gerilmeler uygulanan alana dik ise normal düşey gerilme, eğer yükleme alanına paralel ise yanal gerilme (kayma gerilmesi) adını almaktadır. Zemin mekaniğinde...

Zemin Gerilmeleri | Makale 7

Zemin Gerilmeleri Mekanik bilim dalında gerilme, birim alana etkileyen yük olarak tanımlanmaktadır. Uygulanan yükün kesit alanına dik veya paralel olarak etkimesi normal ve kesme gerilmelerini oluşturmaktadır. Birim alana dik yönde uygulanan yük normal gerilme olarak tanımlanırken, birim alana paralel yönde etkiyen...