Kategori: Zemin İyileştirme Yöntemleri

Katkısız ve Katkılı Stabilizasyon | 3

Katkısız ve Katkılı Stabilizasyon Zeminler yapı malzemesi olarak kullanılabildikleri gibi inşa edilen yapı temelleri altında taşıyıcı tabaka olarak da kullanılmaktadırlar. Taşıyıcı tabaka olarak kullanılan zeminlerin mühendislik özellikleri bazı durumlarda yeterli olamamaktadır. Zeminlerin mühendislik özelliklerinin yeterli olamaması durumunda proje değişimi, proje yeri...

Zemin İyileştirme Yöntemleri | 2

Zemin İyileştirme Yöntemleri Zeminlerde var olan veya sonradan oluşabilecek mühendislik problemlerine müdahale etmek amacıyla geliştirilen yöntemlere zemin iyileştirme yöntemleri adı verilmektedir. Zemin iyileştirme yöntemlerinde en temel amaç zeminin mekanik etkiler ile boşluk oranın azaltılması ve/veya zemin boşluklarının çeşitli kimyasallar ile doldurulmasıdır....

Zeminlerde Karşılaşılan Mühendislik Problemleri | 1

Zeminlerde Karşılaşılan Mühendislik Problemleri Zemin, genel itibariyle kayaların çevre koşulları etkisi altında, ayrışması ve parçalanması sonucu meydana gelen, hetorojen ve izotrop olmayan malzeme olarak tanımlanmaktadır. Kayalarda meydana gelen bu ayrışma, mekanik ve kimyasal olarak iki farklı grup içinde düşünülebilir. Isı farklılıkları,...