Kategori: Temel Mühendisliği

Şev Duraylılığı | 1

Şev Duraylılığı İnsan eliyle veya doğal yollar ile oluşturulmuş eğimli yüzeylere şev adı verilmektedir (Şekil 1) (Özaydın, 2016). Şev problemlerinde belirlenmesi gereken ilk durum şev duraylılığının sağlanıp sağlanmadığıdır. Şevlerde duraylılık yer çekimi kuvveti dışında şev kütlesine etki edebilecek diğer kuvvetlerin önlenmesi...

Temellerde Oturma | 3

Temellerde Oturma Yapıdan gelen yükü izin verilebilir oturma sınırları içerisinde, zeminde göçme olmadan taşıyan yapı elemanı temel olarak adlandırılmaktadır. Temel tasarımında dikkat edilmesi gereken iki önemli kural vardır. Bunlar taşıma gücü ve izin verilebilir oturma miktarıdır. Yüzeysel temeller için taşıma gücünün...

Yüzeysel Temel | 2

Yüzeysel Temel Yapıdan gelen yükü zeminde göçme olmadan izin verilebilir oturma sınırları içerinde taşıyan yapı elemanları temel olarak adlandırılmaktadır. Temeller, yüzeysel ve derin temeller olmak üzere iki farklı türde inşa edilirler. Yüzeysel temellerin (Şekil 1); temel derinliğinin, temel genişliğinin 4 katından...

Temel Nedir? | 1

Temel Nedir? Zeminler kendileri malzeme olarak kullanılabildikleri gibi taşıyıcı sistem elemanı olarak da kullanılabilmektedir. Zeminler taşıyıcı eleman olarak kullanıldıklarında üzerlerine inşa edilen yapıları tanımlamak ve özelliklerini belirlemek gerekmektedir. Yapıdan gelen ölü ve hareketli yükleri, izin verilebilir oturma sınırları içerisinde, taşıyıcı zeminde...

Arazi Deneyi | 2

Arazi deneyi Arazi deneyleri yazımın devamı olan bu yazımda konik penetrasyon (CPT), presiyometre, dilatometre ve plaka yükleme deneylerini ele alacağım. Konik Penetrasyon Deneyi (CPT) Konik penetrasyon deneyi (CPT), konik uca sahip bir metalin, hidrolik güç etkisi altında sabit bir hızla zemin...

Arazi Deneyleri | 22

Arazi Deneyleri Geoteknik mühendisliği zemin, kaya ve temel hakkında inceleme, raporlama, planlama, deney ve projelendirme yapan inşaat mühendisliği alt bilim dalıdır. Daha önceki yazılarımda geoteknik tanımı, çalışma alanları ve alt bilim dallarına ait bazı konular ile ilgili bilinmesi gereken en temel...

İstinad Duvarı | 20

İstinad Duvarı Eğimli arazilerde araziden faydalanmak amacı ile zemini mevcut şev açısından daha dik açı ile tutmak, arkasında duran zeminin kayma ve göçmesini engellemek, en temelde yanal yükleri karşılamak amacıyla inşa edilen yapılar istinad duvarı (Şekil 1) olarak tanımlanmaktadır. İstinad duvarları...