Kategori: Kaya Mekaniği

Tünel ve NATM | 1

Tünel ve NATM Alternatif ulaştırma alanları oluşturma, doğal engelleri geçme, depolama vb. amaçlarla zemin veya kaya ortamlar içerisinde oluşturulan mühendislik yapılarına tünel denilmektedir. Tünel kazıları ve kazı sonrası oluşabilecek deformasyonlar tarih boyunca mühendislerin ilgisini çeken ve üzerinde çalışma gerektiren en önemli...

Jeolojik Sınıflandırma | Makale 11

Jeolojik Sınıflandırma Mineral topluluğu olarak bilinen kayaçlar, üç farklı kategoride değerlendirilmektedir. Bu kategoriler jeolojik sınıflandırma, kaya kalite göstergesi ve kaya kütle sınıflama sistemleridir. Bu kategorilerden en yaygın bilineni kayaçların oluşumunu dikkate alan jeolojik sınıflandırmadır. Jeolojik sınıflandırmada kayaçlar; magmatik, metamorfik ve sedimenter...

Kayaların Oluşumu | Makale 10

Kayaların Oluşumu Kaya mekaniğine giriş yazımda kayayı, bir veya birden çok mineralin birleşmesi ile oluşan malzeme olarak tanımlamıştım. Mineral topluluğu olarak isimlendirilen kayalar (kayaçlar) jeolojik oluşumlarına göre, kaya kalitesine göre ve kaya süreksizlik içeriğini dikkate alan kaya kütlesine göre üç farlı...

Kaya Mekaniğine Giriş | Makale 3

Kaya Mekaniğine Giriş Tek bir mineralin çok sayıda birleşmesinden veya çeşitli minerallerin birleşiminden oluşan kristalli ve taneli sert ortamlara kaya (kayaç) adı verilmektedir. Kaya mekaniğinde, kayanın malzeme özelliklerinin tanımlanması ; kaya ortamında açılan yer altı yapıları ve tünel davranışının belirlenmesinde, baraj...