Kategori: Deprem

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği | 3

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18 Mart 2018 de resmi gazetede yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ülkemizde kullanılan en kapsamlı deprem yönetmeliği olmakla birlikte birçok yeni kavramı da beraberinde getirmiştir. Deprem yer hareketi düzeyi, bina kullanım sınıfı, bina yükseklik sınıfı, faya yakınlık,...

TBDY 2018 | 2

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) Gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimi var olan deprem yönetmeliklerinin daha detaylı olarak hazırlanmasına olanak sağlamıştır. Bu kapsamda 2007 deprem yönetmeliğinin güncellenmesi sonucunda 18 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)...

Deprem Yönetmeliği | 1

Deprem Yönetmeliği Tektonik olaylar sonucunda birbirlerine göre hareket eden levha sınırlarında gerilmeler oluşmaktadır. Oluşan bu gerilmelerin bir kısmı elastik deformasyona sebep olurken, bir kısmı da sismik dalgaları meydana getirmektedir. Meydana gelen bu sismik dalgalar, levhaların zayıf bölgelerinde yer hareketine sebep olmakta...

Sismik Dalga ve Fay | Makale 14

Sismik Dalga ve Fay Deprem denilince akla büyüklük ve şiddetin yanında fay ve sismik dalga kavramları da gelmektedir. Deprem nedir ve levha tektoniği yazılarımda da belirttiğim gibi yer kabuğundaki enerjinin ani boşalması deprem olarak nitelendirilmektedir. Bu enerji boşalması ile birlikte ortaya...

Levha Tektoniği | Makale 13

Levha Tektoniği Depremleri inceleyen bilim dalına sismoloji adı verilmektedir. Sismoloji biliminde ki en önemli gelişmelerden biri yerin iç yapısı ve levha tektoniğinin tanımlanması olmuştur. Meydana gelen büyük depremler sonucunda dünyanın her tarafında farklı sismik dalgalar yolu ile sarsıntı oluştururlar. Farklı türdeki...

Deprem Nedir? | Makale 12

Deprem Nedir? Sismik hareket, zelzele, yer sarsıntısı olarak da bilinen deprem, tektonik olaylar sonucunda yer kabuğu içindeki kırılmalar ile beklenmedik bir anda ortaya çıkan sarsma hareketi olarak tanımlanmaktadır. Tektonik olaylar sonucunda hareket eden levhalar (levha tektoniği) (Şekil 1), sınırları boyunca birbirinden...