Kategori: Deneysel Zemin Mekaniği

Serbest Basınç Deneyi | 6

Serbest Basınç Deneyi Geoteknik mühendisliğinde iyi bir tasarım ve uygulama yapabilmek için zemin özelliklerini doğru belirlemek, arazi koşullarını gerçeğe en yakın olacak şekilde modellemek gerekmektedir. Zemin özelliklerinin belirlenmesi kısmında mümkünse kapsamlı arazi deneyleri yapılmalı bununla birlikte, araziden alınan örselenmiş ve örselenmemiş...

Proctor Deneyi | 5

Proctor Deneyi Zemin daneleri içerisindeki havanın bir dış etki ile dışarı çıkartılması kompaksiyon olarak tanımlanmaktadır. Kompaksiyon ile zemin daneleri daha sıkı bir kıvam alırken birim hacim ağırlık değeri artar ve daha rijit bir yapı haline gelir. Boşlukların azalması sonucunda zemin geçirimliliği...

Casagrande Deneyi | 4

Casagrande Deneyi İnce daneli zeminler içerdikleri su miktarına bağlı olarak belirlenen su muhtevası değerlerine göre katı, yarı katı, plastik ve likit kıvamda olabilmektedir. Atterberg tarafından öne sürülen bu kıvamlar ince daneli zeminlerin dayanım, gerilme ve şekil değiştirme davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir....

Piknometre Deneyi | 3

Piknometre Deneyi Zeminlerin en temel endeks özelliklerden biri de özgül yoğunluktur. Özgül yoğunluk, zemin danelerinin hava ve su içermeyen kısmının birim hacimdeki miktarı olarak tanımlanmaktadır. Sayısal olarak dane birim hacim ağırlık değerinin suyun birim hacim ağırlık değerine oranı olarak da tanımlanmaktadır....

Elek Analizi | 1

Elek Analizi Zeminler dane, su ve hava olmak üzere üç farklı malzemeden oluşmaktadır. Zemini oluşturan bu malzemeler fiziksel ve kimyasal olarak birbirinden farklı özelliklerdedir. Bu durum zeminin mühendislik özelliklerinin tam olarak belirlenmesini zorlaştırmakta ve belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Zemin özelliklerini tanımlamak...