Yazar: Bahar Yaman

Geotekniğin Renkli Dünyası | 1

Renkli Geoteknik İnşaat mühendisliğinin en genç alt dallarından biri olan geoteknik; zemin ve kaya davranışını inceleyen, bu malzemelerde oluşabilecek sorunlara karşı önlemler alan ve temel inşaatını içeren bir uzmanlık alanıdır. 20. yüzyılın başlarından beri var olan bu uzmanlık alanının temel amacı,...

Zemin Suyu | 1

Zemin Suyu Zemini oluşturan ana yapıtaşlarından biri de sudur. Zemin suyu ile ilgili bilmemiz gereken temel bilgilere giriş yapmadan önce zemin içerisindeki suyun önemini anlatan kısa bir alıntı ile başlayalım. “… mühendislik uygulamalarında zemin mekaniği ile ilgili sorunların hemen hemen tamamı...

Kıyı Mühendisliği | 3

Kıyı Mühendisliği Kıyı Mühendisliğine dair ilk konferans 1950 yılında Kaliforniya’da gerçekleşmiştir. Konferans açılışında Amerikan hidrolik mühendislik profesörü ve modern kıyı mühendisliğinin kurucu Morrough Parker O’Brien demiştir ki “Kıyı mühendisliği öncelikle İnşaat Mühendisliğinin bir dalıdır. Ağırlıklı olarak oşinografi, meteoroloji, akışkanlar mekaniği, yapı...

Petrol Krizi | 2

Petrol Krizi 1973 Petrol Krizi’nin Dünya Hegemonyası açısından etkilerini göz önünde bulundurabilmek için öncelikle krizi tanımamız gerekmektedir. Krizi tanımlamak gerekirse, Antonio Gramsci der ki “Eskinin öldüğü, ama yerine henüz yeninin doğmadığı andır”. Peki, 1973 Petrol Krizindeki eski olan şey neydi? Krizinin...

Oşinografi | 1

Oşinografi Dünyamızın 4/3 su ile kaplı olup, her geçen günde buzulların erimesi sonucunda bu su oranının artmasıyla, Oşinografi dünyamızı daha iyi anlamamız için bir anahtar görevi üstlenmektedir. Geçmişte neler olduğundan, bugünün ve geleceğin fırsatlarını bir yerbilimi olan Oşinografi (deniz bilimi) ile...