Ay: Nisan 2021

TBDY 2018 | 2

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) Gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimi var olan deprem yönetmeliklerinin daha detaylı olarak hazırlanmasına olanak sağlamıştır. Bu kapsamda 2007 deprem yönetmeliğinin güncellenmesi sonucunda 18 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)...

Deprem Yönetmeliği | 1

Deprem Yönetmeliği Tektonik olaylar sonucunda birbirlerine göre hareket eden levha sınırlarında gerilmeler oluşmaktadır. Oluşan bu gerilmelerin bir kısmı elastik deformasyona sebep olurken, bir kısmı da sismik dalgaları meydana getirmektedir. Meydana gelen bu sismik dalgalar, levhaların zayıf bölgelerinde yer hareketine sebep olmakta...

Serbest Basınç Deneyi | 6

Serbest Basınç Deneyi Geoteknik mühendisliğinde iyi bir tasarım ve uygulama yapabilmek için zemin özelliklerini doğru belirlemek, arazi koşullarını gerçeğe en yakın olacak şekilde modellemek gerekmektedir. Zemin özelliklerinin belirlenmesi kısmında mümkünse kapsamlı arazi deneyleri yapılmalı bununla birlikte, araziden alınan örselenmiş ve örselenmemiş...

Kayma Mukavemeti | 10

Kayma Mukavemeti Zemin mekaniğinde bilinmesi gereken en önemli konulardan biri de kayma gerilmeleridir. Şev stabilite analizlerinde, heyelan incelemelerinde, derin kazılarda ve iksa yapılarında bolca duyduğumuz kayma gerilmesi ve kayma mukavemeti ne demek, bu yazı içeriğimde buna açıklık getirelim. Daha önceki yazı...

Katkısız ve Katkılı Stabilizasyon | 3

Katkısız ve Katkılı Stabilizasyon Zeminler yapı malzemesi olarak kullanılabildikleri gibi inşa edilen yapı temelleri altında taşıyıcı tabaka olarak da kullanılmaktadırlar. Taşıyıcı tabaka olarak kullanılan zeminlerin mühendislik özellikleri bazı durumlarda yeterli olamamaktadır. Zeminlerin mühendislik özelliklerinin yeterli olamaması durumunda proje değişimi, proje yeri...