Ay: Şubat 2021

Proctor Deneyi | 5

Proctor Deneyi Zemin daneleri içerisindeki havanın bir dış etki ile dışarı çıkartılması kompaksiyon olarak tanımlanmaktadır. Kompaksiyon ile zemin daneleri daha sıkı bir kıvam alırken birim hacim ağırlık değeri artar ve daha rijit bir yapı haline gelir. Boşlukların azalması sonucunda zemin geçirimliliği...

Zeminlerde Karşılaşılan Mühendislik Problemleri | 1

Zeminlerde Karşılaşılan Mühendislik Problemleri Zemin, genel itibariyle kayaların çevre koşulları etkisi altında, ayrışması ve parçalanması sonucu meydana gelen, hetorojen ve izotrop olmayan malzeme olarak tanımlanmaktadır. Kayalarda meydana gelen bu ayrışma, mekanik ve kimyasal olarak iki farklı grup içinde düşünülebilir. Isı farklılıkları,...

Casagrande Deneyi | 4

Casagrande Deneyi İnce daneli zeminler içerdikleri su miktarına bağlı olarak belirlenen su muhtevası değerlerine göre katı, yarı katı, plastik ve likit kıvamda olabilmektedir. Atterberg tarafından öne sürülen bu kıvamlar ince daneli zeminlerin dayanım, gerilme ve şekil değiştirme davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir....

Piknometre Deneyi | 3

Piknometre Deneyi Zeminlerin en temel endeks özelliklerden biri de özgül yoğunluktur. Özgül yoğunluk, zemin danelerinin hava ve su içermeyen kısmının birim hacimdeki miktarı olarak tanımlanmaktadır. Sayısal olarak dane birim hacim ağırlık değerinin suyun birim hacim ağırlık değerine oranı olarak da tanımlanmaktadır....

Ankraj ve Zemin Çivisi | 3

Ankraj ve Zemin Çivisi Ankraj ve zemin çivisi (Şekil 1), derin kazılarda düşey iksa sistemleri ile birlikte kullanılan yatay destek elemanlarını oluşturmaktadır. Arazi koşulları, çevre yapılar, alana etkiyen dış yükler ve alanda oluşan yanal toprak basınçlarına göre tasarımı yapılan ankraj ve...

Iksa Sistemleri | 2

İksa Sistemleri Nüfusun hızla artması ve yapı alanlarının giderek azalması sonucunda derin kazı kullanımı giderek artmıştır. Derin kazı kullanımının artması beraberinde derin kazı ile ilgili teknik araştırmalarının ve derin kazı sistemlerinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Derin kazılarda parsel sınırları içerisindeki toprağın alınması...