Konsolidasyon Tüm yapı malzemelerinde olduğu gibi, zeminlerde üzerlerine yük etki ettiğinde şekil değiştirme davranışı gösterirler. Zeminlerde, şekil değiştirme davranışı; Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve suyun sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve suyun dışarı çıması sonucu danelerin birbirine yaklaşması sonucunda meydana...