Ay: Temmuz 2020

Jeolojik Sınıflandırma | Makale 11

Jeolojik Sınıflandırma Mineral topluluğu olarak bilinen kayaçlar, üç farklı kategoride değerlendirilmektedir. Bu kategoriler jeolojik sınıflandırma, kaya kalite göstergesi ve kaya kütle sınıflama sistemleridir. Bu kategorilerden en yaygın bilineni kayaçların oluşumunu dikkate alan jeolojik sınıflandırmadır. Jeolojik sınıflandırmada kayaçlar; magmatik, metamorfik ve sedimenter...

Kayaların Oluşumu | Makale 10

Kayaların Oluşumu Kaya mekaniğine giriş yazımda kayayı, bir veya birden çok mineralin birleşmesi ile oluşan malzeme olarak tanımlamıştım. Mineral topluluğu olarak isimlendirilen kayalar (kayaçlar) jeolojik oluşumlarına göre, kaya kalitesine göre ve kaya süreksizlik içeriğini dikkate alan kaya kütlesine göre üç farlı...

Yanal Gerilme | Makale 9

Yanal Gerilme Zeminler kendi ağırlıklarından ve dışarıdan gelen herhangi bir yük altında düşey gerilme oluşturdukları gibi yanal gerilmelerde oluşturmaktadırlar. Zemin gerilmeleri ve düşey gerilmeler yazımda zeminde herhangi bir derinlikte oluşan gerilmelerin, nasıl oluştuğuna ve hangi eşitlikler yardımı ile hesaplandığına değinmiştim. Zemindeki...

Düşey Gerilme | Makale 8

Düşey Gerilme Zemin tabakaları kendi yükleri altında veya dışarıdan gelen dış yükler altında şekil değiştirmekte ve gerilme oluşturmaktadırlar. Oluşan bu gerilmeler uygulanan alana dik ise normal düşey gerilme, eğer yükleme alanına paralel ise yanal gerilme (kayma gerilmesi) adını almaktadır. Zemin mekaniğinde...

Zemin Gerilmeleri | Makale 7

Zemin Gerilmeleri Mekanik bilim dalında gerilme, birim alana etkileyen yük olarak tanımlanmaktadır. Uygulanan yükün kesit alanına dik veya paralel olarak etkimesi normal ve kesme gerilmelerini oluşturmaktadır. Birim alana dik yönde uygulanan yük normal gerilme olarak tanımlanırken, birim alana paralel yönde etkiyen...

Kıvam Limiti | Makale 6

Kıvam Limiti Kıvam limiti, ince daneli zeminlerin malzeme ve mühendislik davranışını belirlemede önemli bir noktaya sahiptir. İnce daneli zeminlerin, özellikle killerin davranışı, yüksek oranda içerdikleri su oranına yani su muhtevası (w) değerine bağlı olarak değişmektedir. Su içeriği artan killi bir zemin...