Geoteknik | Makale 18

Geoteknik Evet sevgili arkadaşlar bu yazımda diğer yazılarımdan farklı konulara değinip geoteknik anabilim dalını biraz daha detaylı olarak ele almaya çalışacağım. Kullandığım sosyal medya platformlarından sıkça aldığım bazı soruları cevaplamaya yönelik bir yazı için hazırsak başlayalım. İlk olarak sıkça aldığım bu...

Zemin Suyu | 1

Zemin Suyu Zemini oluşturan ana yapıtaşlarından biri de sudur. Zemin suyu ile ilgili bilmemiz gereken temel bilgilere giriş yapmadan önce zemin içerisindeki suyun önemini anlatan kısa bir alıntı ile başlayalım. “… mühendislik uygulamalarında zemin mekaniği ile ilgili sorunların hemen hemen tamamı...

Kıyı Mühendisliği | 3

Kıyı Mühendisliği Kıyı Mühendisliğine dair ilk konferans 1950 yılında Kaliforniya’da gerçekleşmiştir. Konferans açılışında Amerikan hidrolik mühendislik profesörü ve modern kıyı mühendisliğinin kurucu Morrough Parker O’Brien demiştir ki “Kıyı mühendisliği öncelikle İnşaat Mühendisliğinin bir dalıdır. Ağırlıklı olarak oşinografi, meteoroloji, akışkanlar mekaniği, yapı...

Petrol Krizi | 2

Petrol Krizi 1973 Petrol Krizi’nin Dünya Hegemonyası açısından etkilerini göz önünde bulundurabilmek için öncelikle krizi tanımamız gerekmektedir. Krizi tanımlamak gerekirse, Antonio Gramsci der ki “Eskinin öldüğü, ama yerine henüz yeninin doğmadığı andır”. Peki, 1973 Petrol Krizindeki eski olan şey neydi? Krizinin...

Oşinografi | 1

Oşinografi Dünyamızın 4/3 su ile kaplı olup, her geçen günde buzulların erimesi sonucunda bu su oranının artmasıyla, Oşinografi dünyamızı daha iyi anlamamız için bir anahtar görevi üstlenmektedir. Geçmişte neler olduğundan, bugünün ve geleceğin fırsatlarını bir yerbilimi olan Oşinografi (deniz bilimi) ile...

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği | 3

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18 Mart 2018 de resmi gazetede yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ülkemizde kullanılan en kapsamlı deprem yönetmeliği olmakla birlikte birçok yeni kavramı da beraberinde getirmiştir. Deprem yer hareketi düzeyi, bina kullanım sınıfı, bina yükseklik sınıfı, faya yakınlık,...

TBDY 2018 | 2

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) Gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimi var olan deprem yönetmeliklerinin daha detaylı olarak hazırlanmasına olanak sağlamıştır. Bu kapsamda 2007 deprem yönetmeliğinin güncellenmesi sonucunda 18 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018)...

Deprem Yönetmeliği | 1

Deprem Yönetmeliği Tektonik olaylar sonucunda birbirlerine göre hareket eden levha sınırlarında gerilmeler oluşmaktadır. Oluşan bu gerilmelerin bir kısmı elastik deformasyona sebep olurken, bir kısmı da sismik dalgaları meydana getirmektedir. Meydana gelen bu sismik dalgalar, levhaların zayıf bölgelerinde yer hareketine sebep olmakta...