Konsolidasyon | 1

Konsolidasyon Tüm yapı malzemelerinde olduğu gibi, zeminlerde üzerlerine yük etki ettiğinde şekil değiştirme davranışı gösterirler. Zeminlerde, şekil değiştirme davranışı; Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve suyun sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve suyun dışarı çıması sonucu danelerin birbirine yaklaşması sonucunda meydana...

Temellerde Oturma | 3

Temellerde Oturma Yapıdan gelen yükü izin verilebilir oturma sınırları içerisinde, zeminde göçme olmadan taşıyan yapı elemanı temel olarak adlandırılmaktadır. Temel tasarımında dikkat edilmesi gereken iki önemli kural vardır. Bunlar taşıma gücü ve izin verilebilir oturma miktarıdır. Yüzeysel temeller için taşıma gücünün...

Yüzeysel Temel | 2

Yüzeysel Temel Yapıdan gelen yükü zeminde göçme olmadan izin verilebilir oturma sınırları içerinde taşıyan yapı elemanları temel olarak adlandırılmaktadır. Temeller, yüzeysel ve derin temeller olmak üzere iki farklı türde inşa edilirler. Yüzeysel temellerin (Şekil 1); temel derinliğinin, temel genişliğinin 4 katından...

Temel Nedir? | 1

Temel Nedir? Zeminler kendileri malzeme olarak kullanılabildikleri gibi taşıyıcı sistem elemanı olarak da kullanılabilmektedir. Zeminler taşıyıcı eleman olarak kullanıldıklarında üzerlerine inşa edilen yapıları tanımlamak ve özelliklerini belirlemek gerekmektedir. Yapıdan gelen ölü ve hareketli yükleri, izin verilebilir oturma sınırları içerisinde, taşıyıcı zeminde...

Arazi Deneyi | 2

Arazi deneyi Arazi deneyleri yazımın devamı olan bu yazımda konik penetrasyon (CPT), presiyometre, dilatometre ve plaka yükleme deneylerini ele alacağım. Konik Penetrasyon Deneyi (CPT) Konik penetrasyon deneyi (CPT), konik uca sahip bir metalin, hidrolik güç etkisi altında sabit bir hızla zemin...

Arazi Deneyleri | 22

Arazi Deneyleri Geoteknik mühendisliği zemin, kaya ve temel hakkında inceleme, raporlama, planlama, deney ve projelendirme yapan inşaat mühendisliği alt bilim dalıdır. Daha önceki yazılarımda geoteknik tanımı, çalışma alanları ve alt bilim dallarına ait bazı konular ile ilgili bilinmesi gereken en temel...

Kompaksiyon | 21

Kompaksiyon Zeminlerin; su, dane ve hava olmak üzere üç fazdan oluştuğuna daha önceki yazılarımda birçok kez değindim. Bu üç malzemeyi ayrı ayrı ele aldığımızda hepsinin farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olduğunu görürüz. Bu durum da doğal olarak zemin özelliklerinin tam...